Author: Carrier2.Network

Decoding Dutch Telecom: Understanding Call Termination Regulations

The report dated 1 juni 2017 from the telecom authority in the Netherlands  (ACM) provides a comprehensive analysis of the regulatory landscape surrounding the fixed and mobile call termination markets in the country. Here is an in-depth summary of the critical points covered in the document, structured to present a clear understanding of the current […]

ACM Erkent Recht van Carrier2.Network op Toegang tot Interconnectiediensten

ACM Erkent Recht van Carrier2.Network op Toegang tot Interconnectiediensten In een recente uitspraak heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bevestigd dat Carrier2, een vooraanstaande telecomaanbieder, het recht heeft om directe interconnectiediensten van een andere partij te verkrijgen. De beslissing van de ACM is gebaseerd op het feit dat XXXX, dat momenteel directe IP-interconnectie biedt […]