ACM Erkent Recht van Carrier2.Network op Toegang tot Interconnectiediensten

ACM Erkent Recht van Carrier2.Network op Toegang tot Interconnectiediensten

In een recente uitspraak heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bevestigd dat Carrier2, een vooraanstaande telecomaanbieder, het recht heeft om directe interconnectiediensten van een andere partij te verkrijgen. De beslissing van de ACM is gebaseerd op het feit dat XXXX, dat momenteel directe IP-interconnectie biedt aan andere telecomaanbieders, geen technische belemmeringen ondervindt om dezelfde dienst aan Carrier2 aan te bieden.

De ACM benadrukte tevens dat een openbare internetverbinding voldoende veilig en betrouwbaar wordt geacht, in lijn met internationale standaarden en het veelvuldige gebruik ervan door andere netwerkaanbieders.

Met betrekking tot de economische aspecten merkte de ACM op dat de Europese Commissie alleen tarieven voor gespreksafgifte heeft vastgesteld voor het verlenen van gespreksafgiftediensten. De kosten voor interconnectie maken deel uit van de gespreksafgiftedienst en zijn daarom opgenomen in de vastgestelde tarieven. De richtlijn van de Europese Commissie stelt: “Aanbieders van gespreksafgiftediensten mogen geen andere kosten in rekening brengen voor het tot stand brengen van een oproep naar een gebruiker op hun netwerk dan de relevante tarieven die in deze verordening zijn vastgesteld.”

Daarom kan het feit dat Carrier2 directe interconnectie wenst af te nemen tegen gereguleerde tarieven voor gespreksafgifte niet worden beschouwd als een onredelijk verzoek. De uitspraak van de ACM benadrukt het recht van Carrier2 op toegang tot interconnectiediensten en waarborgt een eerlijke en concurrerende telecommunicatiemarkt in Nederland.

De overwinning van Carrier2 in het verkrijgen van het recht op toegang tot interconnectiediensten van een andere partij markeert een belangrijke ontwikkeling in het telecommunicatielandschap, waarbij meer concurrentie en innovatie binnen de branche worden gestimuleerd. Carrier2.Network berekent dan ook de transit kosten die zij maakt als gevolg van partijen die niet overgaan tot directe interconnectie door aan deze concurrent. Dit zodat de (kleinere) telecom-aanbieder lagere terminatiekosten heeft voor bellen naar Vast en Mobiel. Zulks thans gereguleerd op 0,004 en 0,0007, maar door KPN en BT nog vaak stug verkocht met 800% marge.

ACM Erkent Recht van Carrier2.Network op Toegang tot Interconnectiediensten