Noodvermogenpool

Noodstroompool

Lever noodvermogen en ontvang hiervoor een vergoeding

Wat is een noodstroompool?

In de noodstroompool werken verschillende partijen samen om voor noodstroom te zorgen. Dit zijn onder meer glastuinbouwbedrijven, afvalverbrandingsbedrijven, industriële bedrijven, ziekenhuizen, datacenters en waterleidingsbedrijven. De grootste motivatie om lid te worden van een pool is de maandelijkse vergoeding. Bedrijven met een tijdelijk vermogen van 0,5 MW of meer kunnen al deelnemen aan de Carrier 2 noodstroompool. Elke noodstroompool heeft één beheerder. Deze beheerder heeft een leveringscontract met de netbeheerder en is tevens contactpersoon. In dit geval Carrier2. De netbeheerder kan meer of minder stroom nodig hebben. Als deelnemer van een pool wordt u beloond voor het leveren van energie of noodstroom. Hiervoor krijgen wij van ons een schakelkast. U behoudt volledige toegang tot uw eigen energievoorziening en uw bedrijfsprocessen zijn ononderbroken.

Geen actieve rol

Noodstroompools combineren het beschikbare vermogen van meerdere bedrijven in verschillende sectoren met hun eigen regelvermogen en tijd. Dit verkleint het risico in een pool. U hoeft geen actieve rol te spelen bij het leveren van noodstroom. Wanneer de noodstroomvoorziening is geactiveerd, ontvangt u automatisch een schakelcommando. Carrier2 levert hiervoor de benodigde hard- en software. De deelnemers aan de pool hebben ook een sociale functie door te helpen het landelijke elektriciteitsnet  in evenwicht te brengen. 

Hoe werkt een noodstroompool?

Carrier2 maakt verbinding met het systeem van de netbeheerder en neemt dagelijks deel aan veilingen van de netbeheerder. Indien gebruik moet worden gemaakt van een noodstroomvoorziening, controleert de netbeheerder de benodigde hoeveelheid noodstroomvoorziening en welke pool deze noodstroomvoorziening levert. Als de netbeheerder voor Carrier2 kiest, ontvangen wij het signaal direct en geven het direct door aan de deelnemers. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via sms of e-mail. Tegelijkertijd sturen wij een schakelinstructie naar de schakelkast van de deelnemers. Op dat moment realiseert de schakelkast zich bijvoorbeeld dat hij extra energie moet leveren. Om veilig extra vermogen te leveren, kunt u extra controles inbouwen om opnieuw te bevestigen dat aan alle voorwaarden wordt voldaan. Het activeren kan tot 1 uur duren. Op het moment dat u het signaal ontvangt, heeft u 15 minuten de tijd om de afgesproken prestatie te realiseren.

Meetgegevens

Zodra de activering is voltooid, zullen wij meetgegevens opvragen bij uw meetbedrijf. Hiervoor kijken we naar het energieverbruik vijf minuten voordat de activering start en het energieverbruik tijdens de activering. Het verschil hiertussen geeft aan wat u heeft geleverd..

Doe voor een korte periode mee

Noodstroompool-deelnemers kunnen nu ook voor een korte tijd meedoen. Voorheen moesten ze bijvoorbeeld in juni aangeven of ze de hele maand juliwilden meedoen. Dit terwijl de vruchtwisseling halverwege de maand kan vallen. WKK-motoren hebben mogelijk ook halverwege de maand onderhoud nodig. Nu wordt de beschikbaarheid dagelijks verstrekt. Je kunt een contract voor een jaar tekenen en in dat jaar zeggen dat ze maandag beschikbaar zijn met 1 MW, dinsdag met 2 MW en de rest van de week met 0. In principe zeggen de meeste deelnemers van tevoren dat ze een hele maand willen deelnemen. De beschikbaarheid kan dagelijks worden aangepast. Zo kan iedereen meedoen wanneer dat nodig is.

Doe mee aan de noodstroompool

Sign up for the newsletter